Dr n. med. Sabina Gronczyńska


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunku lekarsko-dentystycznego w roku 2001. W latach 2001-2004 prowadziła badania w dziedzinie protetyki i nowotworów na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) uzyskując w 2004 roku tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe w Dublinie z zakresu protez stałych, a w 2012 studia z zakresu implantologii zwieńczone certyfikatem ITI International Team of Implantology w Londynie. W roku 2015 na Uniwersytecie w Chester w Wielkiej Brytanii uzyskała tytuł dyplomowanego endodonty.

Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywała w renomowanych ośrodkach za granicą. W latach 2001-2004 na Uniwersytecie w Kolonii i w prywatnej klinice w Wuppertal w Niemczech oraz w latach 2005-2016 w klinikach w Galway i w Limerick w Irlandii. Płynnie mówi w języku angielskim i niemieckim. Z Pomorska Dental Clinic we Wrocławiu jest związana od 2017 roku.

Dr Sabina Gronczyńska zdobyte doświadczenie wykorzystuje do tworzenia indywidualnych planów leczenia stomatologicznego, które dokładnie omawia z Pacjentem.

 

Jest aktywnie związana z kształceniem podyplomowym w obszarach protetyki, endodoncji, implantologii oraz stomatologii estetycznej i jest autorem wielu publikacji.

Dr n.med. Adam Nowicki

 

 

Absolwent wydziału lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W roku 2017 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przeprowadzając badania nad zaburzeniami narządu żucia.

Jego pracę charakteryzuje praca w powiększeniu. Mikroskop oraz lupy umożliwiają zwiększenie dokładności przeprowadzanego leczenia oraz poprawienie komfortu pacjenta. W spektrum zainteresowań leży diagnostyka i odbudowa zgryzu a także chirurgia i mikrochirurgia stomatologiczna z włączeniem implantologii.

Prywatnie interesuje się technologiami na usługach medycyny takimi jak druk 3D oraz poszerzona rzeczywistość (AR).

Lek. dent. Olga Bura

 

Absolwentka kierunku lekarsko - dentystycznego Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek PTSS. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją u dzieci i dorosłych oraz protetyki. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Lek. dent. Joanna Bandura

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zajmuje się stomatologią zachowawczą z uwzględnieniem stomatologii estetycznej, endodoncją i chirurgią stomatologiczną. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach stomatologicznych oraz wolontariacie w ośrodkach akademickich. Do leczenia pacjenta podchodzi z zaangażowaniem i empatią. Niezwykle ważne jest dla niej uzyskanie zarówno bardzo dobrego efektu estetycznego świadczonych usług, ale i przywrócenie fizjologicznej funkcji wykonywanych uzupełnień. Każdego pacjenta traktuje indywidualnie, przedstawia jasno cel wykonywanych zabiegów oraz konsekwencje braku podjęcia odpowiednich działań. Duży nacisk kładzie na profilaktykę jako niezwykle ważny filar długoterminowego zdrowia jamy ustnej.

Certyfikat Zaufania Klientów